Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров'я

Деталі

 Сайт корисної інформації

Інформаційний пакет бакалавра

 

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою на факультеті педагогіки та психології

 

 

Галузь знань

(за переліком 2015 р.)

 

Спеціальність

(за переліком

2015 р.)

Галузь підготовки

Напрям підготовки та спеціальність

Освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Кваліфікація

     01 Педагогічна освіта

014 Середня освіта (основи здоров’я)

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

6.010203 Здоров’я людини*

Бакалавр

Бакалавр здоров'я людини, вчитель загальноосвітнього НЗ І-ІІ ступеня (основи здоров'я), масажист

Структура освітньо-професійної програми (перелік дисциплін) підготовки фахівців за напрямом 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; 6.010203 Здоров’я людини* (014 Середня освіта (основи здоров’я)

друга спеціальність:

1.за напрямом 0301 Соціально-політичні науки;

2.за напрямом 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; Здоров’я людини (фізична реабілітація)

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кількість

кредитів

годин

І.

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

120

3600

ГС

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки                    

18

540

ГС01

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

90

ГС02

Історія української державності

3

90

ГС03

Українська культура

3

90

ГС04

Філософія

3

90

ГС05

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6

180

ПН

Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки                                            

42

1260

ПН01

Сучасні інформаційні технології

3

90

ПН02

Хімія (за професійним спрямуванням) та біохімія

5

150

ПН03

Безпека життєдіяльності

3

90

ПН04

Екологія з основами екології людини

3

90

ПН05

Загальна біологія з основами генетики

5

150

ПН06

Анатомія людини (нормальна, вікова, патологічна)

5

150

ПН07

Фізіологія людини (нормальна, вікова, патологічна)

6

180

ПН08

Гігієна (загальна та шкільна)

3

90

ПН09

Патопсихологія (психопаталогія)

3

90

ПН10

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

3

90

ПН11

Долікарська мед. допомога у невідкладних станах

3

90

ПП

Цикл професійної та практичної підготовки                                          

60

1800

ПП1.

Психолого-педагогічна підготовка

30

900

ПП1.01

Психологія

9

270

ПП1.02

Педагогіка

6

180

ПП1.03

Історія педагогіки

3

90

ПП1.04

Основи інклюзивної освіти

3

90

ПП1.05

Методика навчання основ здоров'я та валеології

6

180

ПП1.06

Методика навчання основ медичних знань та проведення санпросвітницької роботи

3

90

ПП2.

Науково-предметна підготовка

30

900

ПП2.01

Вступ до спеціальності та валеологічні основи планування сім'ї

3

90

ПП2.02

Загальна теорія здоров'я (Загальна та педагогічна валеологія)

3

90

ПП2.03

Педагогічна етика з основами біоетики

3

90

ПП2.04

Психовалеологія

3

90

ПП2.05

Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності

6

180

ПП2.06

Діагностика і моніторинг рівня здоров'я

3

90

ПП2.07

Валеологія (фізіологія) рухової активності

3

90

ПП2.08

Основи раціонального харчування

3

90

ПП2.09

Антропологія

3

90

СВ

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ (поглиблена фахова   підготовка)

30

900

СВ01

Основи НДР статистики у валеології

3

90

СВ02

Здоров'язберігаючі педагогічні технології

3

90

СВ03

Основи хірургії і травматології з доглядом за хворими

3

90

СВ04

Охорона матері та дитини з основами акушерства і гінекології

3

90

СВ05

Основи педіатрії та інфекційні хвороби

3

90

СВ06

Тренінги з актуальних проблем фізичного та психічного здоров'я

6

90

СВ07

Методика навчання БЖД.Організація ОП та БЖД в НЗ

3

90

СВ08

Методика проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя

3

90

СВ09

Масаж загальний і самомасаж

3

90

ВВ

Дисципліни вільного вибору студента

60

1800

ВВ1.

Вибір за блоками:

   

ВВ1.1.

Додаткова спеціальність "практична психологія"

30

900

ВВ1.1.01

Основи психодіагностики, профорієнтація і профвідбір та організація психологічної служби

9

270

ВВ1.1.02

Психологічне консультування і психокорекція

3

90

ВВ1.1.03

Основи психотерапії та реабілітаційна психологія

3

90

ВВ1.1.04

Психологія управління та спеціальна психологія

6

180

ВВ1.1.05

Психології сім'ї та гендерна психологія

3

90

ВВ1.1.06

Психологія конфліктів

3

90

ВВ1.1.07

Експериментальна психологія

3

90

ВВ1.2.

Додаткова спеціальність "фізична реабілітація"

30

900

ВВ1.2.01

Основи клінічної паталогії та фізичної реабілітації

9

270

ВВ1.2.02

Фізіотерапія

3

90

ВВ1.2.03

Основи ЛФК у спец. мед. групах

3

90

ВВ1.2.04

Фізична реабілітація у невропаталогії

3

90

ВВ1.2.05

Фізична реабілітація при порушені діяльності внутрішніх органів та в хірургії

6

180

ВВ1.2.06

Фізична реабілітація при ПОРА

3

90

ВВ1.2.07

Методика фізично-реабілітаційного та адаптивного фізичного виховання осіб з ПОРА

3

90

ВВ2.

Вибір з переліку

30

900

ВВ2.1.

Дисципліни І циклу

9

270

ВВ2.1.01

Латинська мова (за професійним спрямуванням)

3

90

ВВ2.1.02

Риторіка

3

90

ВВ2.1.03

Основи економічної теорії

3

90

ВВ2.1.04

Соціологія

3

90

ВВ2.1.05

Політологія

3

90

ВВ2.1.06

Правознавство

3

90

ВВ2.1.07

Релігієзнавство

3

90

ВВ2.1.08

Валеофілософія та валеологічний потенціал релігії

3

90

ВВ2.2.

Дисципліни ІІ циклу

9

270

ВВ2.2.01

Фізіологія ЦНС і ВНД (нейропсихологія)

3

90

ВВ2.2.02

Основи наркології

3

90

ВВ2.2.03

Психологія здоров'я та здорового способу життя

3

90

ВВ2.2.04

Біомеханіка та фізика (за проф.спрямуванням)

3

90

ВВ2.2.05

Органічна хімія

3

 

ВВ2.2.

Дисципліни ІІІ циклу

12

360

ВВ2.3.01

Спецкурс 1

3

90

ВВ2.3.02

Спецкурс 2

3

90

ВВ2.3.03

Спецкурс 3

3

90

ВВ2.3.04

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності

3

90

ВВ2.3.05

Тренінги спілкування та самопізнання

3

90

ВВ2.3.05

Профілактика і корекція відхилень поведінки

3

90

ВВ2.3.06

Радіобіолагія

3

90

ВВ2.3.07

Монтесорі терапія

3

90

ВВ2.3.09

Основи менеджменту, маркетінгу та адміністрування в фіз. реабілітації

3

90

П

Практична підготовка

24

720

П01.1

Польова практика з біології (практична психологія, фіз.реабілітація)

3

90

П02.1

Педагогічна практика (практична психологія)

12

360

П02.2

Педагогічна практика в інклюзивних закладах освіти (фіз. реабілітація)

12

360

П03.1

Валео- та психодіагностична практика (практична психологія)

9

270

П03.2

Валео- та психодіагностична практика (фіз. реабілітація)

6

180

П04.2

Практика в реабілітаційних закладах (фіз. реабілітація)

3

90

П05

Виховна в літніх таборах (позакредитна)

3

90

П06

Культурологічна практика (позакредитна)

3

90

 

Підготовка бакалаврської роботи

6

180

 

Загальна кількість годин:

240

7200

 

 

Інформаційний пакет магістра

ОКР «Магістр професійний» - 2 роки навчання

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою на факультеті педагогіки та психології

 

 

Галузь знань

(за переліком 2015 р.)

 

Спеціальність

(за переліком

2015 р.)

Галузь підготовки

Напрям підготовки та спеціальність

Освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Кваліфікація

     01 Педагогічна освіта

014 Середня освіта (основи здоров’я)

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

7.010203 Здоров’я людини*

Магістр професійний

академічна: магістр здоров'я людини,

професійні:                                                                                 вчитель основ здоров'я, організатор

виховної роботи та шкільної

служби здоров'я

 

Структура освітньо-професійної програми (перелік дисциплін) підготовки магістрів професійних за напрямом 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; 7.010203 Здоров’я людини*

друга спеціальність:

1.за напрямом 0301 Соціально-політичні науки;

2.за напрямом 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; 7.010203 Фізична реабілітація

 

 

 

ОКР «Магістр науковий» - 2 роки навчання

 

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою на факультеті педагогіки та психології

 

 

Галузь знань

(за переліком 2015 р.)

 

Спеціальність

(за переліком

2015 р.)

Галузь підготовки

Напрям підготовки та спеціальність

Освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Кваліфікація

     01 Педагогічна освіта

014 Середня освіта (основи здоров’я)

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

8.010203 Валеологія

Магістр науковий

академічна: магістр здоров'я людини,

професійні:                                                                                 викладач валеології,

вчитель основ здоров'я, організатор

виховної роботи та шкільної

служби здоров'я

Структура освітньо-професійної програми підготовки (перелік дисциплін) магістрів наукових за напрямом 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; 8.010203 Валеологія

 

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кількість

кредитів

годин

1.

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

30

900

ЗП

Цикл професійно-орієнтованої гуманiтарної та соцiально-економічної підготовки (загальнопрофесійної підготовки)

12

360

ЗП01

Філософія освіти

3

90

ЗП02

Освітня політика

3

90

ЗП03

Педагогіка та психологія вищої школи

3

90

ЗП04

Філософія здоров'я та біоетика

3

90

СП

Цикл професійної та практичної підготовки (дисципліни спеціальної підготовки)

18

540

СП01

Сучасні валеологічні технології (профілактичні, рекреаційні та реабілітаційні)

5

150

СП02

Побудова індивідуальних оздоровчих програм

5

150

СП03

Організація шкільної служби здоров'я (валеологічної і психологічної служби)

5

150

СП04

Теорія і методика соціально-виховної роботи

3

90

2.

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

48

1440

СВ

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ (поглиблена фахова спеціалізація)

18

540

СВ01

Методологія наукового дослідження                                     (загальна, спеціальна галузева)

3

90

СВ02

Теорія і методика позашкільної освіти з валеології

3

90

СВ03

Попередження стресогенних неінфекційних захворювань

3

90

СВ04

Валеологічний та медичний супровід учнів

6

180

СВ05

Дерматологія з основами догляду за шкірою

3

90

ВВ

Дисципліни за вибором студентів

30

900

ВВ1.

Вибір за блоками

   

ВВ1.1.

Додаткова спеціальність: практична психологія

18

540

ВВ1.1.01

Психологія особистості

3

90

ВВ1.1.02

Групова психотерапія

3

90

ВВ1.1.03

Психологія готовності до навчання

3

90

ВВ1.1.04

Психологія творчості

3

90

ВВ1.1.05

Психологічні особливості дітей з особливими потребами

3

90

ВВ1.1.06

Етологія (зоопсихологія)

3

90

ВВ1.2.

Додаткова спеціальність: фізична реабілітація

18

540

ВВ1.2.01

Теорія і методика фізичного виховання

3

90

ВВ1.2.02

Онтокінезіологія

3

90

ВВ1.2.03

Спортивна медицина

3

90

ВВ1.2.04

Реабілітаційні технології

3

90

ВВ1.2.05

Масаж реабілітаційний

3

90

ВВ1.2.06

Адаптивний спорт

3

90

ВВ2.

Вибір з переліку

12

360

ВВ2.1.

Дисципліни І циклу

3

 

ВВ.2.1.01

Інклюзивна освіта та оздоровча робота в закладах для людей   з особливими потребами

3

90

ВВ.2.1.02

Педагогічна майстерність

3

90

ВВ.2.2.

Дисципліни ІІ циклу

9

 

ВВ.2.2.01

Оздоровчі екотехнології

3

90

ВВ.2.2.02

Етновалеологія

3

90

ВВ.2.2.03

Спецкурси / спецсемінари (з валеології)

3

90

ВВ.2.2.04

Спецкурси / спецсемінари (з практичної психології)

3

90

ВВ.2.2.04

Спецкурси / спецсемінари (з фіз. реабілітації)

3

90

3.

Науково-дослідницька робота і практика

42

1260

П

Практична підготовка

30

900

П01

Науково-дослідницька практика

6

180

П02

Виробнича психокорекційна

6

180

П02

Виробнича фізреабілітаційна

6

180

П03

Переддипломна педагогічна в старшій школі

12

360

 

Підготовка магістерської роботи

12

360

 

Всього годин:

120

3600

 

друга спеціальність:

1.за напрямом 0301 Соціально-політичні науки;

2.за напрямом 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; 8.010203 Фізична реабілітація

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кількість

кредитів

годин

1.

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

30

900

ЗП

Цикл професійно-орієнтованої гуманiтарної та соцiально-економічної підготовки (загальнопрофесійної підготовки)

12

360

ЗП01

Філософія освіти

3

90

ЗП02

Освітня політика

3

90

ЗП03

Педагогіка вищої школи

3

90

ЗП04

Психологія вищої школи

3

90

СП

Цикл професійної та практичної підготовки (дисципліни спеціальної підготовки)

18

540

СП01

Сучасні валеологічні технології (профілактичні, рекреаційні та реабілітаційні)

5

150

СП02

Побудова індивідуальних оздоровчих програм

5

150

СП03

Організація шкільної служби здоров'я (валеологічної і психологічної служби)

5

150

СП04

Теорія і методика соціально-виховної роботи

3

90

2.

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

48

1440

СВ

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ (поглиблена фахова спеціалізація)

18

540

СВ01

Методологія наукового дослідження                                     (загальна, спеціальна галузева)

3

90

СВ02

Теорія і методика позашкільної освіти з валеології

3

90

СВ03

Попередження стресогенних неінфекційних захворювань

3

90

СВ04

Методика викладання валеології, ОМЗ, БЖД, ЦЗ та охорони праці у ВНЗ

6

180

СВ05

Дерматологія з основами догляду за шкірою

3

90

ВВ

Дисципліни за вибором студентів

30

900

ВВ1.

Вибір за блоками

   

ВВ1.1.

Додаткова спеціальність: практична психологія

18

540

ВВ1.1.01

Психологія особистості

3

90

ВВ1.1.02

Групова психотерапія

3

90

ВВ1.1.03

Психологія готовності до навчання

3

90

ВВ1.1.04

Психологія творчості

3

90

ВВ1.1.05

Психологічні особливості дітей з особливими потребами

3

90

ВВ1.1.06

Етологія (зоопсихологія)

3

90

ВВ1.2.

Додаткова спеціальність: фізична реабілітація

18

540

ВВ1.2.01

Теорія і методика фізичного виховання

3

90

ВВ1.2.02

Онтокінезіологія

3

90

ВВ1.2.03

Спортивна медицина

3

90

ВВ1.2.04

Реабілітаційні технології

3

90

ВВ1.2.05

Масаж реабілітаційний

3

90

ВВ1.2.06

Адаптивний спорт

3

90

ВВ2.

Вибір з переліку

12

360

ВВ2.1.

Дисципліни І циклу

3

 

ВВ.2.1.01

Інклюзивна освіта та оздоровча робота в закладах для людей   з особливими потребами

3

90

ВВ.2.1.02

Педагогічна майстерність

3

90

ВВ.2.1.03

Філософія здоров'я та біоетика

3

90

ВВ.2.2.

Дисципліни ІІ циклу

9

 

ВВ.2.2.01

Оздоровчі екотехнології

3

90

ВВ.2.2.02

Етновалеологія

3

90

ВВ.2.2.03

Спецкурси / спецсемінари (з валеології)

3

90

ВВ.2.2.04

Спецкурси / спецсемінари (з практичної психології)

3

90

ВВ.2.2.04

Спецкурси / спецсемінари (з фіз. реабілітації)

3

90

П

Практична підготовка

21

630

П01

Науково-дослідницька практика

6

180

П02

Виробнича психокорекційна

6

180

П02

Виробнича фізреабілітаційна

6

180

П03

Переддипломна педагогічна в старшій школі

3

90

П03

Переддипломна педагогічна асистенська

6

180

 

Підготовка магістерської роботи

21

630

 

Всього годин:

120

3600

   

Чому спеціальність 014.14 Середня освіта (Здоров'я людини) є дуже перспективною?

Чому спеціальність 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) є дуже перспективною?

Ринок праці: На сьогодні потреба у вчителях основ здоров’я в Україні складає біля 20 000 вакансій.

Особливості фундаментальної (наукової) підготовки дозволяють отриматидодаткову спеціальність – психологія. В перспективі цей перелік буде розширений і до нього увійдуть такі спеціальності як «біологія» та «ортопедагогіка (дефектологія)»

Зміст фахової підготовки дозволяє бакалавру отримати додаткову кваліфікацію «масажист».

Зміст фундаментальної і фахової підготовки дозволяє отримати на рівні магістерської підготовки додаткові кваліфікації (за кошти фізичних або юридичних осіб):

-        медична сестра навчального закладу;

-        косметолог;

-        організатор позашкільної валео-екологічної роботи;

-        інспектор з охорони дитинства.

Договір між Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова (НПУ) і Педагогічним університетом ім. Комісії народної освіти в Кракові (ПУ) дозволяє нашим студентам-магістрантампротягом 1 семестру навчатися в Польщі і отримати спільний диплом НПУ та ПУ.

(Обов’язкова умова – знання англійської або польської мови на рівні В2)

Волонтерська робота в Міжнародних проектах ВООЗ, ЮНІСЕФ, ПРООН, Глобального фонду, Міжнародного Альянсу ВІЛ/СНІД в Україні та інших з проблематики поліпшення стану здоров’я населення засобами освіти відкриває нашим випускникам перспективу працевлаштування в Громадських організаціях і фондах, що виступають реципієнтами цих проектів.

Кваліфікація нашого випускника як організатора валеологічної служби в поєднанні з кваліфікацією психолога та масажиста збільшує можливості працевлаштування.

Високий рівень наукової підготовки відкриває перед випускниками магістратури перспективу навчання в аспірантурі НПУ імені М.П.Драгоманова і в аспірантурах Інститутів Національної академії педагогічних наук України (Інститут проблем виховання, Інститут педагогіки, Інститут психології імені Г.С.Костюка, Інститут професійної освіти і освіти дорослих та інших).

 

Шановні абітурієнти!

 

Шановні абітурієнти!

Факультет педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова запрошує Вас на навчання за

подвійною педагогічною спеціальністю

«014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) + «Психологія»

(кваліфікація – вчитель основ здоров’я, практичний психолог у закладах освіти,

організатор шкільної служби здоров’я, масажист)

Зарахування здійснюється за результатами ЗНО з:

 

-української мови і літератури

-історії або математики

-біології

 

Форми навчання: очна, вечірня, заочна

 

На рівні магістратури можливе отримання другого диплому Краківського педагогічного університету ім. Комісії Народної Освіти (Польща) за спеціальністю «Біологічне відновлення»

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook page: https://www.facebook.com/kvznpu

 

Шановні випускники медичних та ветеринарних училищ!

 

Шановні випускники медичних та ветеринарних училищ!

Факультет педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова запрошує Вас на навчання

за подвійною педагогічною спеціальністю

«014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) + «Психологія»

(кваліфікація – вчитель основ здоров’я, практичний психолог у закладах освіти,

організатор шкільної служби здоров’я, масажист)

Вступне випробування з дисципліни «Анатомія та фізіологія людини»

Форми навчання: очна, вечірня, заочна

Зарахування на базі «молодшого спеціаліста» здійснюється на 2-й курс.Термін навчання для здобуття ступеня бакалавра - 3 роки.

 

На рівні магістратури можливе отримання другого диплому Краківського педагогічного університету ім. Комісії Народної Освіти (Польща) за спеціальністю «Біологічне відновлення»

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook page: https://www.facebook.com/kvznpu/

 

 

 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

8432180
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5607
14948
20555
7526301
428682
449389
8432180

Your IP: 66.249.64.238
Server Time: 2020-01-27 10:47:04
   

Хто на сайті?  

На сайті 176 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ