Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров'я

Деталі

Страшко 1Зав. кафедрою: Страшко Станіслав Васильович

Контакти: (044) 486-41-40

Електронна адреса кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 https://www.facebook.com/kvznpu/timeline

 

 

Про кафедру

Офіційно кафедра була заснована в 1961р. як кафедра цивільної оборони (завідувач генерал-майор Б.Р.Єремєєв), на якій здійснювалась підготовка медичних сестер цивільної оборони. Ця кафедра була правонаступником кафедр, що працювали в Київському інституті народної освіти з 1920 р. й забезпечували формування медико-санітарної грамотності студентів, – кафедра педології, кафедра військової підготовки.

З 1970 р. кафедра реорганізовується в кафедру цивільної оборони та медичної підготовки, яку з 1973 р. по 1999 р. очолював кандидат медичних наук, професор В.М.Бенюмов (автор підручника для студентів «Хірургія»).
З 1999 р. кафедру очолює кандидат біологічних наук, проф. С.В.Страшко (автор підручників і навчальних посібників – «Валеологія», «Сучасна біологія», «Соціально-просвітницькі тренінги з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу», «Біологія – 9-й клас» та іншіх) Відповідно до зміни переліку навчальних дисциплін кафедри в 2004 році рішенням Вченої ради університету змінена назва кафедри — медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров'я. За результатами науково-методичної роботи кафедра визначена МОН України як базова з питань медичної і валеологічної освіти педагогічних працівників.
Кафедра забезпечує на всіх факультетах університету викладання основ медичних знань, основ валеології, безпеки життєдіяльності і цивільної оборони, а в інституті педагогіки і психології — викладання анатомії і фізіології дитини, вікової фізіології, фізіології центральної нервової системи, фізіології сенсорних систем і вищої нервової діяльності, методики навчання основ здоров'я, валеології і безпеки життєдіяльності, екології тощо. З 2008 року кафедра здійснює підготовку студентів за новою педагогічною спеціальністю «Здоров’я людини»*. Випускник, що пройде повну бакалаврську підготовку, отримає кваліфікацію «Вчитель основ здоров’я, організатор валеологічної служби». Додаткова спеціальність, за якою здійснюється підготовка, – «Практична психологія».
Кафедра підтримує тісні зв'язки із спорідненими кафедрами педагогічних ВНЗ України: Львівським, Одеським, Бердянським, Луганським, Київським лінгвістичним університетом, інститутами педагогіки і психології АПН України. На кафедрі проходять стажування викладачі з ВНЗ м. Києва та інших міст України.
Кафедра веде наукові дослідження з проблеми "Зміст освіти, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів". Викладачі кафедри брали участь у розробці стандартів підготовки вчителів початкової школи і вихователів дитячих садків, стандарту вищої освіти з «Основ здоров’я (Валеології)».
Кафедра активно співпрацює з міжнародними організаціями, забезпечуючи впровадження в життя ідеї «здоров'я через освіту». Тільки за останні п'ять років викладачами кафедри виконано 6 грантів з «Міжнародним Альянсом ВІЛ/СНІД в Україні», «Комісією Євросоюзу з питань освіти», «Програмою розвитку Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні». За фінансової підтримки цих організацій при кафедрі створений сучасний тренінговий центр з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції.
Спільно з кафедрою педагогіки і методики початкового навчання здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру (А.Міненок, В.Гаврилюк, І.Шеремет, Г.Жара, Т. Кійко та інші — науковий керівник проф. С.В.Страшко; О.Савонова — науковий керівник проф. І.П.Кривич).
За останні роки, згідно з Планом конференцій Міністерства освіти і науки України, кафедра організувала і провела 3 міжнародні конференції:

- «Гендерна освіта та виховання в Україні» спільно з Проектом ПРООН «Гендер у розвитку» – жовтень 2002 р.;
- «Валеологічна освіта і виховання» спільно з Німецьким інститутом гіпократичного здоров’я – листопад 2003 р.;
  - «Формування мотивації до здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІД засобами освіти» – червень 2006 р

 

 

Професорсько-викладацький склад

СТРАШКО СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Народився 9 лютого 1953 в Запоріжжі в сім'ї вчителів. Працює в НПУ імені М. П. Драгоманова з 1975 року після закінчення Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Фахівець з фізіології людини і тварин. У 1984 році захистив дисертацію на здо¬буття вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему "Часова організація водно-сольового обміну" за спеціальністю 03.00.13 -фізіологія людини і тварин. Представник наукової школи професора І. С. Кучерова.

Перший етап наукової діяльності пов'язаний з експериментальною фізіологією, біоритмологією, токсикологією. Брав активну участь у дослідженнях, спрямованих на забезпечення життєдіяльності космонавтів в умовах тривалого перебування в космосі, на замовлення Інституту космічної біології та медицини (Москва, Росія). Спільно з фахівцями Інституту еволю¬ційної фізіології імені Л. А. Орбелі (Санкт-Петербург, Росія) досліджував термодинамічні стани води в організмі методом ядерно-магнітного резонансу. Дослідження впливу еко¬логічних чинників на стан здоров'я дітей, що проводилися кафедрою анатомії та фізіології університету спільно з фахівцями Інституту зага¬льної й комунальної гігієни Міністерства охорони здоров'я України, особливо впливу катастро¬фи на Чорнобильській АС, визначили подальші пріоритети наукової діяльності С. В. Страшка.

Другий етап (починаючи з 1986 року) наукової діяльності пов'язаний з розвитком і становленням нового наукового напряму та нової навчальної дисципліни - валеології (науки про формування та збереження здоров'я). У 1999 очолив кафедру медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров'я Інституту педагогіки та психології.

Страшко С. В. має досвід викладацької роботи з різними категоріями слухачів - учні загальноосвітніх шкіл, студенти, вчителі, аспіранти. У 1987 році отримав звання доцента кафедри анатомії та фізіології. У 1995 ~ звання Соросівсь-кого доцента. З 2006 року - професор кафедри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров'я.

Багато років очолював журі Всеукраїнської біологічної олімпіади школярів. Був заступником голови оргкомітету і головою журі VII Міжнародної біологічної олімпіади, що проходила в Артеку в 1996 році. За визначні досягнення в галузі роботи з обдарованою молоддю отримав почесний знак "Відмінник освіти України". Неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства освіти і науки України.

Ініціатор впровадження в школу нового навчального курсу "Біологія людини". Співавтор перших навчальних програм з біології для зага¬льноосвітніх шкіл самостійної України, концепцій середньої освіти з біології та валеології, нау¬ковий редактор підручника для д класу "Біологія людини" та збірника тестових завдань "Біологія 6-п".
Страшко С. В. керував робочою групою з розробки галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю "Валеологія". Співавтор галузевих стандартів за спеціальностями "Дошкільне виховання" та "Початкове навчання". Очолює групу розробників стандарту за напрямом "Здоров'я людини". Багато років очолює НМК з культури здоров'я Відділення вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

Під керівництвом С. В. Страшка на кафедрі виконуються держбюджетні теми, спрямовані на вдосконалення науково-методичного забез¬печення валеологічної і медико-біологічної освіти як складової професійної компетенції вчителя, зокрема вчителя основ здоров'я.

У 2004 році група фахівців під керівництвом С. В. Страшка на конкурсній основі отримала грант від "Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні", метою якого була розробка навчально-методичного забезпечення профілактичної роботи спрямованої на попередження розповсю¬дження ВІЛ-інфекції серед студентів. Успішне виконання гранту забезпечило його продовження у 2005-2008 роках. Досягнення кафедри що¬до профілактики ВІЛ/СНІД дозволило вибороти грант Європейської Комісії на створення при НПУ імені М. П. Драгоманова тренінгового центру з профілактики розповсюдження ВІЛ-інфекції. Тренінговий центр відкрито при кафедрі у 2007 році.

Страшко С. В. здійснює керівництво науково-дослідницької роботи аспірантів та пошу-качів наукового ступеня з Чернігівського, Криворізького та Бердянського педагогічних університетів. Під його керівництвом підготовлено 4 кандидатські дисертації. Одну з них (А. О. Міненок) успішно захищено в 2007 році.

Страшко С. В. організував проведення в університеті двох міжнародних науково-практичних конференцій з валеології. Регулярно, як керівник базової кафедри з валеології та основ медичних знань, проводить наради-семінари завідувачів відповідних кафедр педагогічних ВНЗ і класичних університетів України. За підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні та представництва Програми розвитку 00Н в Україні організував курси підвищення кваліфікації викладачів непедагогічних ВНЗ, зокрема ВНЗ силових відомств України з вико-ристання сучасних педагогічних технологій для формування мотивації до здорового способу життя та профілактики захворювань і девіантної поведінки.
 Страшко С. В. має понад 150 наукових праць.

 

 

img359КРИВИЧ ІРИНА ПАНТЕЛІЇВНА.

Народилася 9 червня 1945 року в м. Харкові.
Професор кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров'я.
Лікар-педіатр, доктор медичних наук (1991р.) зі спеціальності 14.00.01.- «акушерство і гінекологія», 03.00.15 – «генетика», професор (1995р.) зі спеціальності «генетика», член Direktory of European Cytogeneticists and Cytogenetik Laboratories (1997p), академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) (1998р.)
З секції «екологія» - працює у НПУ ім.. М.П.Драгоманова м. Київ з 09.09.2001р. професором кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров'я. Закінчила Харківський медичний інститут (1968р.). Працювала лікарем-педіатром; від 1970 року – в Інституті охорони здоров'я дітей і підлітків АМН України (м. Харків); аспірант, молодший і старший науковий співробітник, з 02.1981 року по 08.2001 року – засновник і керівник лабораторії медичної генетики. Водночас з 09.01.1995 р. по 26.09.2001 р. – професор кафедри загальної імунології та алергології (курс медичної генетики) факультету фундаментальної медицини Харківського державного університету ім.. В.Каразіна, а також з 04.06.1996 р. по 08.2001 р. була засновником і завідуючою кафедрою валеології Харківського державного педагогічного університету ім.. Г.С.Сковороди; з 09.2001 р. по 11.2010 – головний науковий співробітник лабораторії генетичного моніторингу ДУ «Інституту гігієни і медичної екології ім.. О.М.Марзеєва АМН України». Була три терміни членом спеціалізованої вченої ради Д 01.37.01, Д01.37.02, Д01.37.03 по захисту кандидатських і докторських дисертацій з спеціальності «екологія і генетика» Українського наукового гегеєнічного центру (м. Київ), три терміни заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.604.02 з захисту з захисту кандидатських і докторських дисертацій з спеціальності 03.00.15 –«генетика» ДУ «Інститут гігієни і медичної екології ім.. О.М.Марзеєва АМН України», а також членом спеціалізованої вченої ради К 26.053.14 з «фізичної культури та здоров'я» НПУ ім.. М.П.Драгоманова.
Коло наукових інтересів проф. І. П. Кривич пов'язана з вивченням генетичних і морфофункціональних особливостей статевої системи у дітей і підлітків, вивченням питань патогенезу та ролі спадкових факторів у розвитку ревматоїдних та серцево-судинних захворювань, дитячої та підліткової ендокринології та гінеко¬логії, аналізу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за оцінкою здоров'я дітей, народжених від батьків-ліквідаторів, проведення аналізу генети¬чного моніторингу щодо порушень репродукти¬вної функції та вроджених вад розвитку в різних регіонах України, покращення здоров'я; розробці і впровадженню інноваційних технологій валеологічної підготовки майбутніх педагогів, формуванню мотивацій здорового способу життя, розробці галузевого стандарту підготовки студентів за спеціальністю «Педагога-валеолога», програм з курсів «Основи валеології», і «Психовалеологія».
Професор Кривич Ірина Пан-теліївна була керівником та виконавцем компле¬ксних наукових досліджень, які виконувалися у рамках державних наукових програм "Захист генофонду населення України", "Ліквідація ме¬дичних проблем аварій на Чорнобильській АЕС", "Діти України", "Національні програми плану¬вання сім'ї" та ін. Будучи завідувачем кафедри валеології ХДПУ ім. Г. С. Сковороди розробила і впровадила комплексну навчальну програму підготовки вчителів-валеологів на базі біологіч¬ної освіти і програму загальної валеологічної підготовки студентів.
Підготовила 6 магістрів, 9 кандидатів і 1 доктора наук. Автор 185 наукових робіт, в тому числі 3 авторські свідоцтва і одного деклараційного патенту на винаходи.
Викладає основні дисципліни : «Основи валеології», «Психовалеологія», «Валеологія харчування», «Основи медичних знань».
Нагороди:
- медаль "Ветеран труда" (1986 р.);
- знак "Отличник здравоохранения" (1982 р.);
- знак "Изобретатель СССР" (1980 р.).
Основні опубліковані праці винаходи:
 1998 - Аналіз стану здоров'я дітей і підлітків та задачі валеологічної освіти для збереженя генофонду України;
1999 _ Значення валеологічної освіти для майбутнього вчителя (у співавт. з Г. О. Калмиковою, Л. Білоусовою).
1999 _ Наукові і практичні надбання В. О. Сухомлинського у формуванні здоров'я школярів; зб. наук. пр. "Педагогіка і психологія" (у співавторстві з А. І. Галіч);
2001 - Організація самостійної роботи студентів з валеологічних дисциплін (співавт. С. І. Данильченко);
 2004 - Інструктивно-методичні й інформаційні матеріали щодо запобігання вживанню наркотичних речовин, поширенню в Україні не¬безпечних інфекційних захворювань та профілактики.

Стельмахівська Валентина Петрівна
Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1981 році.
Кандидат медичних наук з 1988 року.
Доцент.
Науково-педагогічний стаж – більше 20 років. Має досвід практичної і науково-педагогічної роботи у напрямках: гігієна дітей та підлітків, інфекційні хвороби.
Автор більше 60 наукових праць. Співавтор підручників та посібників, навчальних програм з гігієни дітей та підлітків.
Основні курси, з яких проводить заняття: гігієна дітей та підлітків, основи медичних знань.

 

Кучменко Олена Борисівна, доктор біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Докторант кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У 1999 році з відзнакою закінчила факультет природничих наук Національного університету „Києво-Могилянська академія” (НаУКМА) за спеціальністю „Біологія” (бакалавр біології та екології), у 2001 році з відзнакою закінчила магістерську програму „Біологія” НаУКМА за спеціальністю „Біологія” (магістр біології). Під час навчання в НаУКМА отримувала іменну стипендію Верховної Ради України, персональну стипендію НаУКМА, відзнаку преміального комітету премії Миколи Кравця “За практичний внесок у справу розбудови України (наукова, громадська діяльність і підприємництво)” (НаУКМА).        

Має ряд нагород, зокрема другу премію на ІVконкурсі науково-технічних проектів молодих вчених під девізом “Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву” (Київська міська державна адміністрація, Національна академія наук України), грант Президента України для обдарованої молоді, подяку від Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з нагоди дня науки.

         Автор біля 80 наукових робіт, з них монографія, навчальні посібники для студентів (з грифом МОН України), програми, патенти, статті, тези доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях.

 

 сікураСікура Аніта Йосипівна – кандидат біологічних наук, доцент. Кандидатську дисертацію захистила у 1999 році. Тема роботи була пов’язана з вивченням рослинного світу Середньої Азії та Казахстану, а саме – представників родини Півникових юнонами, їх біологічними та географічними особливостями.

Аніта Йосипівна – автор понад 70 друкованих праць, серед яких монографії та навчально-методичні посібники. Серед наукових інтересів – шляхи відновлення флористичного біорізноманіття різних кліматичних зон, застосування фітозасобів при реабілітації, компенсації втоми; дотримання та пропаганда здорового способу життя, валеологічні аспекти екологічного виховання.

 

 ГусєваГусєва Ганна Михайлівна. З 1985 року працює старшим викладачем на кафедрі медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я. У 1970 році закінчила Кримський медичний інститут за спеціальністю лікар лікувальної справи. На кафедрі викладає такі дисципліни як «Основи медичних знань» та «Долікарську діагностику невідкладних станів»

 

 

 

фото

 Ігнатенко Сергій Анатолійович

Посада - старший викладач кафедри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров'я .

Дисципліни, які викладає –БЖД та ЦО, Методика навчання БЖД. організація ОП та БЖД ,Основи валеології, Екологія з основами екології людини, Тренінги з актуальних проблем фізичного та психічного здоров'я
Публікації – Автор понад 10публікацій з них два підручники (з грифом МОН України).
Інше – Керівник аматорського об'єднання «Театр-ФОРУМ»
 

ОлайаОлайа-Верано Вікторія Володимирівна Працює на кафедрі МБВООЖЗ з 2003 року. Викладає курс основ медичних знань і інститутах педагогіки та психології, української філології,філософської освіти і гуманітарно-технічних дисциплін.

Являється автором дистанційного курсу з основ медичних знань для заочної форми навчання, за що отримала сертифікат про підвищення кваліфікації з технологій дистанційного навчання.

Успішно пройшла стажування у вигляді тренінгу «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу».

Відповідальна за проведення виховної роботи серед студентів і в гуртожитку. Займається організацією і проведенням модульно-рейтингового контролю знань та ректорських контрольних робіт з дисциплін кафедри.


 Изображение 106Палієнко Катерина Володимирівна, старший викладач кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров'я Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Працює в університеті з 2000р. на посаді асистента кафедри, з 2008р. - на посаді старшого викладача.

  В 2002-2004рр. працювала на кафедрі анатомії та фізіології людини та тварин Інституту природничо-географічної освіти та екології на посаді асистента. З 2004 року працюва на кафедрі медико-біологічних та і валеологічних основ охорони життя та здоров'я Інституту педагогіки і психології . Викладає наступні дисципліни: «Фізіологія і психологія праці», «Безпека життєдіяльності», «Педіатрія», «Основи медичних знань».

шереметШеремет Інна Володимирівна

Народилась 7 червня 1970 роцу.
В 1993 році закінчила Національний Педагогічний Університет їм. Драгоманова, природничо-географічний факультет, після закінчення працювала науковим співробітником КМАПО і ім. Шупика. З 2002 року працює на кафедрі медикобіологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров'я на посаді викладача кафедри.

2006 році закінчила аспірантуру. Після закінчення аспірантури працює на посаді старшого викладача кафедри медикобіологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров'я. Читає лекційний курс та лабораторно-практичні заняття з таких дисциплін: « Вікова фізіологія та шкільна гігієна», « Анатомія та фізіологія ЦНС», « Фізіологія ВНД та сенсорної системи». Є автором 10 наукових статей.

 

костишинаКостишина Віра Іванівна в 1971 році закінчила Чернівецький житлово-комунальний технікум за спеціальністю « технік-геодезист».
В 1991 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю вчитель географії середньої школи.
Працювала викладачем за сумісництвом в НПУ імені М.П.Драгоманова на кафедрі фізичної географії по 01.01.2004 року.
З 01.01.2004 року старший лаборант кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров'я, за сумісництвом старший викладач.
Викладає дисципліни «БЖД та ЦО» і «Основи охорони праці».
Нагороджена: за високі показники у роботі численними подяками від адміністрації НПУ; Почесною грамотою Міністерства освіти; нагрудним знаком "Ветеран праці"; медаллю "Драгоманівська Родина" та орденом "Берегиня України".

Приймає активну участь в організації та проведенні науково-практичних та методичних конференцій.

 

 

P3060585Панівка Тетяна Іванівна, з 08.1990р. по теперішній час працює старшим лаборантом на кафедрі Медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я НПУ ім. М.П.Драгоманова, Інститут педагогіки та психології.

 

 

 

 

Друковані праці співробітників

Педагогіка і психологія. Навчальний посі¬бник для абітурієнтів. - К.: Ґенезад993- _ 270 с. (за редакцією В. І. Бондаря);
VII Международная биологическая олим-пиада: навчальний посібник. - К.: Ґенезад997-
- юз с;
Біологія 6-и (тести): навчально-методичний посібник для вчителів та учнів. - К.: Ґенезад998. - 23° с.;
 Валеологія. Навчальний посібник для сту¬дентів - К.: ІЗМН, 1998. - 395С (за редакцією В. І. Бобрицької).;

 

 

Формування науково-природничого мис¬лення у підлітків при викладанні зоології: мето¬дичний посібник для вчителя. - Полтава : АСМІ, 2002. - 390 с. (співавтори М. В. Гриньова, Л. А Животовська).;

Сучасна біологія в з томах (І том українсь¬кою мовою, II том - російською, III том - англій¬ською) : навчальний посібник для учнів і студен¬тів. - Полтава: АСМІ, 2002. - 525 с. (співавтори Л. А. Животовська, М. В. Гриньова)
Присяжнюк М. С. Біологія людини : під¬ручник для 9 класу. - К.: Фенікс, 2002. - 364 с. (наукова редакція С. В. Страшка);
Методика викладання біології: навчаль¬но-польовий практикум. - Полтава : АСМІ, 2003. - 250 с. (співавтор М. В. Гриньова);
Безпека життєдіяльності, цивільна оборо¬на та охорона праці Інтегрована навчальна про¬грама. - К.: Освіта України, 2006. - 32 с.
 Основи медичних знань: навчальна про¬грама. - К.: Освіта України, 2006. - 26 с.

 

 

 

Основи валеології: навчальна програма. -К.: Освіта України, 2006. - 24 с.
Методика навчання основ здоров'я, валео¬логії, БЖД: навчальна програма. - К.: Освіта України, 2006. - 20 с.
Галузевий стандарт вищої освіти бакалав¬ра за педагогічною спеціальністю б.оюю - МОН України: 20о6. - 69 с. (співавтори І. П. Кривич, Л. А. Животовська, М. В. Гриньова та ін.)
Соціально-просвітницькі тренінги з фор¬мування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу: навчально-методичний посібник для викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльно¬сті, вчителів основ здоров'я, студентів вищих пе-дагогічних навчальних закладів.; 2-е вид., пере-робл. і допов. / За ред. С. В. Страшка - К.: Освіта України, 2006. - 2бо с. (співавтори Л. А. Живо-товська, М. В. Гриньова та ін.)
Інфекційні хвороби, що набули соціально¬го значення. Додаток до підручника з основ ме¬дичних знань для студентів усіх спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. - К.: "Освіта України", 2006. - 56 с (співавтори І. П. Кривич та ін.)

 

 

 

alt

 

 

Графік консультацій 2016-2017 н.р.

 

                                                                                                                   ГРАФІК

проведення консультацій викладачами

кафедри медико-біологічних та

валеологічних основ охорони життя та здоров’я

 на 2016-2017навчальний рік

 

 

пп

Прізвище, ім’я по батькові

Дата проведення

 

1.

Страшко С.В.

ПН-11.00-14.00

СР-11.00-16.00

2.

Стельмахівська В.П.

ПН-14.00-15.00

ПТ- 12.00-15.30

3

Воронцова Т.В.

ПН-12.30-16.00

4

Гусєва Г.М.

ПН-12.00-15.30

5

Челнокова М.С.

ВТ.-15.30-18.00

ЧТ.- 11.00-14.00

5

Фадєєв В.О.

ЧТ-14.00-15.30

6

Сотніченко І.І.

ПТ.- 14.00-17.00

7

Гаврилюк В.О.

ПН.- 9.30-14.00

8

Ігнатенко С.А.

СР-9.00-15.00

9

Костишина В.І.

ВТ.-12.00-17.00

10

Кривич І.П.

ПТ-11.00-17.00

11

Кучменко О.Б.

СР-14.00-17.00

12

Мегалінська Г.П.

ВТ-11.00-14.00

13

Олайа-Верано В.В.

СР-14.00-15.00

14

Пакірбаєва Л.В.

СР-11.00-16.00

15

Палієнко К.В.

СР-12.30-15.30

16

Сікура А.Й.

ЧТ-14.00-15.30

17

Сліпчук І.Ю.

СР-17.00-19.00

18

Шеремет І.В.

ВТ-9.00-11.00

ПТ-8.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

 

Навчальні програми для спеціальності «Здоров'я людини»

 (І семестр 2017–2018 навчального року):

 

1. Загальна біологія з основами генетики

 

2. Анатомія людини (нормальна, вікова, патологічна)

 

3. Основи хірургії і травматології з доглядом за хворими

 

4. Екологія з основами екології людини

 

5. Долікарська мед. допомога у невідкладних станах

 

6. Загальна теорія здоров'я (Загальна та педагогічна валеологія)

 

7. Діагностика і моніторинг рівня здоров'я

 

8. Гігієна (загальна та шкільна)

 

9. Психовалеологія

 

10. Основи раціонального харчування

 

11. Психологія здоров'я та здорового способу життя

 

12. Мікробіологія, вірусологія, імунологія

 

13. Методологія наукового дослідження(загальна, спеціальна галузева)

 

14. Побудова індивідуальних оздоровчих програм

 

15. Методика викладання валеології, ОМЗ, БЖД, ЦЗ та охорони праці у ВНЗ

 

16. Філософія здоров'я та біоетика

 

 

 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

8431206
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4633
14948
19581
7526301
427708
449389
8431206

Your IP: 46.229.168.130
Server Time: 2020-01-27 09:15:24
   

Хто на сайті?  

На сайті 134 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ