Лапченко І.О.

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦКУРС «ЕМОЦІЙНА СФЕРА В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ»

VIII семестр

Кількість кредитів ECТS – 2                            

  1. I.Основна мета засвоєння курсу полягає у поглибленні знань з психології емоцій, формуванні уміння керувати своїми емоціями, визначати особливості емоційної сфери клієнта.
  2. II.Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Емоційна сфера в структурі особистості» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ.    Завдання дисципліни – навчити студентів уміння діагностувати емоційний розвиток особистості в різні вікові періоди, надавати клієнту психоконсультативну допомогу з урахуванням його емоційного стану.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

-          структуру емоційної сфери особистості, функції та способи вираження емоцій;

-          роль емоцій у діяльності та поведінці особистості;

-          прояви емоційних станів та процесів на психофізіологічному та соціальному рівнях;

-          ознаки патології емоцій;

-          закономірності розвитку емоційної сфери в онтогенезі.

            Основні уміння:

-          визначати та диференціювати різні емоційні стани й процеси, зокрема за зовнішніми мімічними та пантомімічними проявами;

-          діагностувати емоційний розвиток особистості;

-          управляти своїми емоціями, коригувати емоційні стани;

-          складати розвивальні програми для емоційного розвитку осіб різних вікових груп;

-          розробляти корекційні програми для подолання деструктивних емоційних станів.

V.     Короткий зміст дисципліни

            Тема 1. Введення в психологію емоцій. Визначення емоцій. Види емоційних станів. Афекти, почуття і настрої, їх психологічна характеристика. Історія поглядів на почуття та емоції (Аристотель, Декарт, Платон, Спіноза). Погляди Ч.Дарвіна на виникнення та розвиток виражальних рухів.

            Тема 2.Функції емоцій. Біологічне значення емоцій. Якісні відмінності емоцій тварин і людини. Еволюція емоцій у філогенезі та онтогенезі. Класифікація функцій емоцій.

            Тема 3. Психофізіологічні основи емоцій. Фізіологічні основи емоцій. Експериментальні дослідження емоцій (Х. Дельгадо, В.М. Смирнов), дослідження базальних емоцій (В.Д. Небиліцин), дослідження емоційних станів, викликаних подразненням різних структур головного мозку (П.В. Симонов), теорія «коло Папеца», лімбічна концепція емоцій (Г. Шепард), нейрофізіологічні дослідження нової кори Клювера-Бюси, «лобний синдром» (А.Р. Лурия).Емоціїяк специфічний вид фізіологічних процесів (періферична теорія Джемса-Ланге, таламічна теорія емоцій Кеннона-Барда). Емоціїяк біологічний продукт еволюціїіологічна концепція емоцій П. К. Анохіна).

            Тема 4. Теорії емоцій. Трьохвимірна концепція почуттів В.Вундта. Емоції як регулятор поведінки та діяльності (гормічна теорія Макдауголла, психоаналітична концепція емоцій). Емоції як специфічний вид когнітивних процесів (теорія когнітивного диссонанса Л. Фестингера, когнітивно-фізіологична теорія емоцій С.Шехтера, познавальна теорія емоцій Р.Лазаруса, інформаційна теорія П.В.Симонова). Теорія дифференциальних емоцій К. Ізарда. Развиток уявлень про емоції у вітчизняній науці (С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв).

            Тема 5. Емоційні стани. Проблема емоційних станів у психології. Емоційний тон відчуттів. Почуття та їх класифікація. Настрої та їх особливості. Афект і його характеристики. Стрес, стадії його розвитку, Фрустрація. Типи реакції людини в стані фрустрації.

            Тема 6. Роль емоцій у діяльності, поведінці та розвитку особистості. Емоції у пізнавальній діяльності та творчості. Проблема організації та дезорганізації поведінки. Оволодіння поведінкою, роль символічних засобів регуляції емоційних станів. Емоційний інтелект. Мотивація і емоції. Оптимум мотивації (закон Йеркса – Додсона). Емоціогенні ситуації та мотивація. Надмірна мотивация. Почуття як відображення стійких ставлень людини до об’єктів. Моральні, інтелектуальні та естетичні почуття. Емоційні властивості особистості. Психологічні типи (К.Г.Юнг).

            Тема 7. Патологія емоцій: афективні синдроми і розлади. Етіологія емоційних порушень. Афективні синдроми: тривожний, депресія, манія, дисфорія. Афективні розлади: ейфорія, апатія, емоційна тупість, емоційна неадекватність, емоційна амбівалентність.Синдром «емоційного вигорання».

            Тема 8. Психологічні методи вивчення емоційної сфери.Експериментальні методи діагностики емоцій. Методи вивчення емоційної сфери особистості. Процедура «лжедетекції». Дослідження емоційної сфери в дитячому віці: в нормі та патології.

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології, канд. психол. наук, доцент І. О. Лапченко.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 72 годин (2 кредитів ECТS), з яких лекційних - 14 годин, семінарських - 14 годин, лабораторних – 4 годин, індивідуальної роботи - 4 годин, самостійної роботи студентів - 36 годин.

            Дисципліна викладається у VIII семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

      Бреслав Г. Психология эмоций. – М.: Смысл, 2004.

Василюк Ф.Е. Психология переживаний: Анализ преодоления критических ситуаций. – М.: Изд-во МГУ, 1984.

Гозман Л.Я психология эмоциональных отношений. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 1999. 

Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2008.

Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М.: Прогресс, 1979.

Фризен У., Экман П. Узнай лжеца по выражению лица. – СПб.: Питер, 2009.

IX.      Метод навчання: лекції, семінарські та лабораторні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: екзамен у VIII семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

8431997
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5424
14948
20372
7526301
428499
449389
8431997

Your IP: 66.249.64.38
Server Time: 2020-01-27 10:31:52
   

Хто на сайті?  

На сайті 178 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ