Студентська рада

Деталі
Перегляди: 8866

СТУДЕНТСЬКА РАДА

ІНСТИТУТУ  ПЕДАГОГІКИ  ТА  ПСИХОЛОГІЇ

 

Голова Студентської ради :

1. Зибарь Артем Вадимович(46ПРПС; 0673565459, 0930589796;       Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) – головні організаційні питання щодо інституту и      зокрема студентів, питання з роботи секторів інституту.

 

Заступник голови Студентської ради :

2. Андронаті Анастасія Олегівна (36 ПРПС, 0633376341) – вирішення аналогічних питань голови Студентської ради.

Культурно-мистецький сектор (організація культурно-розважальних програм, розробка сценаріїв та підготовка до культурно-масових заходів) :

3. Козленко Оксана Валентинівна (26 ПРПС,  0978506348, 0930754264) -  golova культурно-мистецького сектору.

4.  Шокотько Марина Володимирівна (43 ПІ, 093-565-38-48)- член сектору.

5.  Тая Денисенко (26 ПРПС) – член сектору.

     Інформаційний сектор (розповсюдження всієї актуальної та нової інформації серед студентів, ознайомлення з новинами інституту та університету, оновлення інтернет сторінок – пабліку інституту на сайті «ВКонтакті» та відповідей на питання студентів вмережі «Ask.fm») :

6. Марцих Юлія Андріївна (46 ПРПС, 093-689-79-84) – голова сектору.

7. Роман Глушань (15 ПРПС, 097-086-70-09) – заступник голови сектору.

8. Колісник Ярослава (13 ПІ) – член сектору.

9. Горєлкіна Анастасія (36 ПРПС, 063-614-11-82, 096-486-78-85) – відповідальна за оновлення інтернет сторінки, член сектору.

Декоративний сектор (оформлення стендів та інституту до свят, оформлення актової зали для виступів) :

10. Кравченко Олександр Сергійович (40 ОМ, 063-254-96-77) – голова сектору.

11. Собітова Марина Сергіївна (36 ПРПС, 0631700657) – заступник голови сектору.

12. Козловська Тетяна Дмитрівна (26 ПРПС, 0674046419) – член сектору, заступник голови сектору.

13. Григоренко Анна  Василівна (36 ПРПС, 0930111353) – член сектору.

   Благодійний сектор (організація благодійних акцій та ярмарок, допомога студентам зі скрутним становищем) 

14. Малакян Кароліна Норіківна (23 ПІ, 0960050350; 0662520534) – голова сектору.

15. Саакян Гарник Гагікович (46 ПРПС, 093-927-13-52) – заступник голови сектору.

16. Решетняк Юлия Владиславовна (46 ПРПС, 067-502-91-95) – фотограф Студентської ради.

17. Волошина Тетяна (15 ПРПС, 0989004861) – секретар Студентської ради.

Собітова Марина Сергіївна (36 ПРПС, 0631700657) - golova novogo sektoru StutZahist


Положення про Студентську Раду Інституту педагогіки і психології Національногопедагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Загальні положення

1.1. Студентська Рада Інституту педагогіки і психології (надалі Студ. Рада ІПП) – виконавчий орган студентського самоврядування при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, рішення якої мають консультативно – дорадчий характер, здійснює самостійну громадську діяльність студентів щодо реалізації функцій управління інститутом, яка визначається директором інституту педагогіки і психології та іншими адміністративними підрозділами і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентськими колективами;

1.2. Студ. Рада ІПП у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом НПУ імені М.П. Драгоманова, студентським волевиявленням (Конференція) та власним положення (затвердженим на Конференції);

1.3. Діяльність Студ. Ради ІПП не дублює діяльність Профспілкової організації і здійснюється за допомоги і підтримки деканату, профспілкового комітету студентів ІПП, зокрема, у вирішенні питань фінансового забезпечення, забезпечення приміщення, обладнанням, документацією та ін.;

1.4. Перелік питань, що належать до компетенції Студ. Ради ІПП, узгоджується з керівництвом Інституту педагогіки і психології;

1.5. Студ. Рада ІПП – важливий елемент удосконалення навчально – виховної роботи. Ї1.6. ї діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів та аспірантів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника;

1.7. Основна мета Студ. Ради ІПП – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків; захист їхніх законних прав та інтересів; надання можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку;

1.8. Студ. Рада ІПП представляє інтереси всіх студентів ІПП незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

1.9. Студ. Рада ІПП не є політичною, релігійною чи комерційною організацією.

Функції, завдання, напрями діяльності Студентської Ради Інституту педагогіки тапсихології

1.10. Сприяє формуванню в студентів інституту педагогіки та психології патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста, а також почуттів національної свідомості, гідності;

1.11. Сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково – дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної, соціальної тощо;

1.12. Забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;

1.13. Бере участь у створенні навчальних програм, науковій діяльності, соціальному вихованні молоді, працевлаштуванні та міжнародній діяльності (за підтримки деканату);

1.14. Сприяє створенню та діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, студій, клубів, благодійних фондів за вподобаннями студентів;

1.15. Сприяє участі студентів у місцевих регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях;

1.16. Бере участь в організації дозвілля та культурного відпочинку студентів: проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, фестивалі, конференції, спортивні заходи, день інституту тощо;

1.17. Бере участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі, спорті тощо;

1.18. Координує діяльність старост академічних груп;

1.19. Пропагує здоровий спосіб життя;

1.20. Здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

1.21. Залучає студентів до участі в охороні громадського порядку на території Інституту;

1.22. Представляє Інституту у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, взаємодіє з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів, займається організацією міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів;

1.23. Здійснює пошук робочих місць для студентів інституту (на постійну і тимчасову роботу), сприяє створенню нових робочих місць для студентів у межах інституту, працевлаштуванню випускників та подальшій їх підтримці на робочих місцях;

1.24. Співпрацює із Профспілковою організацією Інституту педагогіки та психології на засадах домовленості і взаємодопомоги у таких сферах: соціально – побутовий захист, житлово – побутова робота, оздоровлення, відпочинок студентів;

1.25. Студентська Рада Інституту педагогіки та психології здійснює свою діяльність за підтримки і допомоги Деканату, Первинної Профспілкової організації та інших установ і організацій.

Права та обов’язки Студентської Ради Інституту педагогіки та психології

Студентська Рада Інституту педагогіки та психології:

1.26. Допомагає адміністрації інституту у виконанні завдань навчально – виховної роботи;

1.27. Допомагає адміністрації інституту у роботі спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

1.28. Регулярно інформує студентів з усіх питань життєдіяльності інституту, звітує перед студентами інституту про виконану роботу;

1.29. Аналізує та узагальнює зауваження, пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально – побутових проблем та інших питань життєдіяльності інституту і звертається до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

1.30. Вносить пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами;

1.31. Вносить пропозиції щодо залучення коштів інституту для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентської Ради ІПП;

1.32. Бере участь у вирішенні суперечливих питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень зі студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку інституту;

1.33. Бере участь у роботі стипендіальних комісій;

1.34. Одержує від адміністрації інституту об’єктивну та повну інформації з питань, що стосуються студентів, здійснює її аналіз та пропонує відповідні заходи;

1.35. Одержує від адміністрації інституту необхідні засоби для реалізації своїх функцій та завдань згідно угоди між Студ. Ради ІПП та адміністрацією Інституту: фінансову підтримку, приміщення, матеріально – технічне забезпечення, відкритий доступ до нормативних актів інституту тощо;

1.36. Бере участь у розробці документів, що регламентують діяльність інституту з усіх питань, пов’язаних із студентським життям;

1.37. Бере участь в інформаційному забезпеченні життєдіяльності інституту;

1.38. Проводить соціологічні дослідження та вносить пропозиції щодо вирішення проблем, виявлених в процесі цих досліджень;

1.39. Проводить роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу інституту.

Організаційна структура Студентської Ради Інституту педагогіки і психології

1.40. Конференція студентів інституту:

Вищим органом студентського самоврядування інституту є Конференція студентів інституту. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування інституту.

Делегатів на Конференцію студентів інституту обирають на зборах студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає Студентська Рада інституту, але не менше одного студента від академічної групи інституту.

До складу делегатів Конференції студентів інституту за посадами входять члени Студентської Ради ІПП.

Конференцію студентів ІПП скликає Студентська Рада ІПП за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% студентів інституту або за ініціативою Студентської Ради ІПП.

Конференцію студентів інституту проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції.

Засідання Конференції проводиться за наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів.

Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів конференції.

Конференція студентів інституту обирає головуючого, президію, секретаріат та лічильну комісію Конференції.

Протокол Конференції студентів інституту є обов’язковими для виконання Студ. Радою інституту та носять рекомендаційний характер для адміністрації інституту.

Конференція студентів інституту:

Таємним голосуванням обирає голову Студентської Рада інституту;

Заслуховує звіт голови Студентської Ради інституту;

Визначає принцип формування Студентської Ради інституту – норму представництва студентів у Студентській Раді інституту;

Визначає чергові завдання, стратегію і напрям дій студентського самоврядування інституту.

1.41. Студентська Рада інституту:

Вищим представницьким органом студентського самоврядування інституту є Студентська Рада інституту.

До складу Студ. Ради інституту входять: голова Студентської Ради інституту; секретар Студентської Ради інституту; заступники голови Студентської Ради інституту; представники студентів інституту, які обрані за нормою представництва (яка затверджена Конференцією студентів інституту); голова (представник) Студентської Ради гуртожитку.

Представники студентів інституту, які обираються до Студентської Ради інституту, як правило, є старостами потоків.

Студентська Рада ІПП таємним голосуванням обирає секретаря Студентської Ради ІПП, першого заступника та заступників голови Студентської Ради ІПП за поданням голови Студентської Ради ІПП.

Засідання Студентської Ради ІПП відбувається не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської Ради ІПП за власним рішенням або не менше 1/3 членів Студентської Ради ІПП, або за ініціативи Студентської Ради університету.

Засідання Студентської Ради ІПП є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської Ради ІПП.

Рішення Студентської Ради ІПП приймаються шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської Ради ІПП.

Рішення Студентської Ради ІПП підписує голова Студентської Ради ІПП та секретар Студентської Ради ІПП.

Рішення Студентської Ради ІПП є обов’язковим для виконання головою Студентської Ради ІПП, членами Студентської Ради ІПП та членами Виконавчого комітету Студентської Ради ІПП.

Завдання Студентської Ради ІПП:

Організовує діяльність студентського самоврядування інституту;

Здійснює організаційне керівництво роботою студентського самоврядування ІПП;

Визначає позицію студентського самоврядування ІПП з актуальних питань студентського життя;

Представляє студентське самоврядування в органах управління інституту;

Приймає рішення в межах своїх повноважень;

Скликає Конференцію студентів ІПП;

Обирає секретаря Студентської Ради ІПП, першого заступника голови Студентської Ради ІПП, заступників голови Студентської Ради ІПП;

Формує перелік відділів Виконавчого комітету Студентської Ради ІПП;

Обирає керівників відділів Виконавчого комітету Студентської Ради ІПП за поданням голови Студентської Ради ІПП;

Щомісяця заслуховує звіти керівників відділів Виконавчого комітету Студентської Ради ІПП;

Бере участь у Вченій Раді ІПП, але не менше ніж 10% від усього самоврядування ІПП;

Заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування ІПП;

Щорічно звітує перед Студентською Радою університету;

Звітує про свою роботу на Конференції студентів ІПП.


СПИСОК  СТУДКУРАТОРІВ   ПЕРШОГО КУРСУ НА 2015/2016 Н.Р.

Валерія Посмол (0660828980) -10 ОМ 

Марія Данілова (0933060617) -12 ВЛ 

Вікторія Медведська (0981578913) -12 ППР 

Соня Теличко (0935453343) -15ПРПС 

Вікторія Дрозд (0980464209) -16ПРПС 

Анастасія Андронаті (0633376341) -13ПІ 

Головні студ.куратори – Вікторія Богдан (0973913210)

                                           Марина Собітова (0631700657)