Програма вступного фахового випробування з образотворчого мистецтва. При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст"

Деталі
Перегляди: 1537

Програма вступного фахового випробування з образотворчого мистецтва

При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст" на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр"

напрям підготовки 0202 - Мистецтво

спеціальність 8.02020501 - Образотворче мистецтво

Програма вступного фахового випробування з образотворчого мистецтва для спеціальності 7.02020501  «Образотворче мистецтво»

 

Пояснювальна записка

Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться у формі екзамену, який передбачає виконання живопису складного натюрморту (постановки з предметів побуту) в техніці гуаш (темпера, акріл) на форматі 60х40 см (А-2).

Роботи оцінюють члени предметної комісії, склад якої затверджений наказом університету. Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться членами предметної комісії відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня якості виконання екзаменаційного завдання абітурієнтом виводиться за результатом обговорення всіма членами комісії особистих оцінок його роботи.

Загальний термін проведення вступного фахового випробовування з дисципліни «Образотворче мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»не повинен перевищувати 5 академічних годин.

В ході вступного фахового випробовування вступники мають продемонструвати творчий рівень володіння всім комплексом фахових умінь з живопису.

Вступник повинен:

Критерії оцінювання

Об'єктивність оцінювання робіт з живопису досягається на основі встановлених критеріїв, які визначають рівень знань, умінь та навичок вступників у техніці акварелі. Такими критеріями є: композиція, технічна грамотність (перспектива, правильність передачі пропорцій зображуваних предметів та особливості їх форми, виявлення форми та кольору натури засобами колористичних та світлотіньових відношень), образність (художня виразність).

 

Укладачі - фахівці предметної комісії Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова:

 

Шевнюк О.Л., доктор пед. наук, професор, зав. кафедри образотворчого мистецтва НПУ імені М.П.Драгоманова;

Плазовська Л.В., канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтваНПУ імені М.П.Драгоманова;

Шалварова К.С., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва НПУ імені М.П.Драгоманова.