Програма вступного фахового випробування з образотворчого мистецтва. При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст"

Деталі

Програма вступного фахового випробування з образотворчого мистецтва

При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст" на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр"

напрям підготовки 0202 - Мистецтво

спеціальність 8.02020501 - Образотворче мистецтво

Програма вступного фахового випробування з образотворчого мистецтва для спеціальності 7.02020501  «Образотворче мистецтво»

 

Пояснювальна записка

Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться у формі екзамену, який передбачає виконання живопису складного натюрморту (постановки з предметів побуту) в техніці гуаш (темпера, акріл) на форматі 60х40 см (А-2).

Роботи оцінюють члени предметної комісії, склад якої затверджений наказом університету. Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться членами предметної комісії відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня якості виконання екзаменаційного завдання абітурієнтом виводиться за результатом обговорення всіма членами комісії особистих оцінок його роботи.

Загальний термін проведення вступного фахового випробовування з дисципліни «Образотворче мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»не повинен перевищувати 5 академічних годин.

В ході вступного фахового випробовування вступники мають продемонструвати творчий рівень володіння всім комплексом фахових умінь з живопису.

Вступник повинен:

 • досконало володіти перспективною побудовою простору;

  • передавати складні скорочення плоских та об'ємних фігур відносно лінії горизонту;

  • володіти методами побудови перспективних зображень предметів складної комбінованої форми;
  • виявляти об'ємність і положення одночасно багатьох предметів у просторі;
  • виконувати поетапне зображення лінійного конструктивного малюнка складного просторового натюрморту;
 • виявляти складні м'які та контрастні тональні співвідношення;
  • визначати акцентовану частину композиції натюрморту (величиною або контрастним тональним співвідношенням предметів);
  • продемонструвати фахове володіння технологією роботи на папері (полотні) гуашевими (темперними, акриловими) фарбами, що застосовують у кольоровому зображенні;
  • використовувати пензлі різного розміру і форми для роботи з гуашшю (темперою, акрилом);
 • володіти різними прийомами роботи гуашшю (темперою, акрилом);
 • виявляти зоровий центр композиціїнатюрморту;
  • грамотно компонувати натюрморт у форматі (горизонтального і вертикального напрямку);
 • вільно застосовувати закони кольорознавства;
 • виявити складні і нюансовані кольорові співвідношення;
  • ескізувати і послідовно створювати натюрморт від загальних окреслень головного і складових елементів композиції до лінійного, тонального і кольорового завершення з виявленням цілісності форми та змісту;
  • використовувати графічні та живописні художньо-виразні засоби композиції;
  • виявляти статику або динаміку композиційного рішення натюрморту для створення емоційно виразного образу засобами світлотіньових і кольорових градацій;
  • виконувати роботу послідовно, від загального до часткового;
  • завершувати роботу проробкою деталей та узагальненням, доводячи до цілісності та художньої виразності;
  • творчо виявляти цілісність і повноту об'ємно-просторового сприймання світу, здатність аналізувати і передавати засобами образотворчого мистецтва виразні риси предметів і явищ, форму, фактуру, об'єм, колір, положення в просторі тощо.

Критерії оцінювання

Об'єктивність оцінювання робіт з живопису досягається на основі встановлених критеріїв, які визначають рівень знань, умінь та навичок вступників у техніці акварелі. Такими критеріями є: композиція, технічна грамотність (перспектива, правильність передачі пропорцій зображуваних предметів та особливості їх форми, виявлення форми та кольору натури засобами колористичних та світлотіньових відношень), образність (художня виразність).

 • І. Композиція
  • 46-60 балів - правильне розміщення предметів на картинній площині, знайдена рівновага відносно композиційного центру, створено відчуття просторовості, досягнута цілісність сприйняття;
  • 31-45 балів - незначні помилки в композиційній побудові складного просторового натюрморту;
  • 16-30 балів - композиція сприймається задовільно, але є маловиразною, недостатньо творчою;
 • 0-15 балів - композиційна будова незадовільна, відсутні правильне розміщення предметів та цілісність сприйняття.
 • II. Технічна грамотність (перспектива, правильність передачі пропорцій зображуваних предметів та особливості їх форми, виявлення форми та кольору натури засобами колористичних та світлотіньових відношень)
  • 53-70 балів - правильно відтворена глибина простору, з урахуванням переднього, середнього та заднього планів; у формі предметів враховано перспективне скорочення згідно закону перспективної побудови; пропорції зображуваних предметів та особливості їх форми передані бездоганно; правильне виявлення співвідношень теплих і холодних тонів, форма відтворена колористичними засобами;
  • 36-52 балів - незначні помилки в просторовому розміщенні предметів;несуттєве спотворення форм предметів; незначні помилки допущені у виявлені форми кольором і світлотінню;
  • 18-35 балів - перспективне скорочення предметів виконане задовільно; просторове рішення маловиразне; пропорції сприймаються задовільно, проте характерні особливості предметів маловиразні; наявне обмеження колористичної широти виявлення форми предметів;
  • 0-17 балів - перспектива складових натюрморту передана незадовільно; пропорції мають значні відхилення, характер зображуваних предметів передано незадовільно; колористичне рішення не відповідає натурі.
 •  III. Образність (художня виразність)
 • 53-70 балів - натюрморт зображено виразно, дотримано образності, цілісності, вдало використані світлотіні, динаміка, ритм тощо;
 • 36-52 балів – характерне застосування стандартних прийомів у створенні образного рішення натюрморту;
 • 18-35 балів – натюрморт сприймається маловиразним;
 • 0-17 балів - відсутня гармонійна цілісність і образність живопису натюрморту.

 

Укладачі - фахівці предметної комісії Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова:

 

Шевнюк О.Л., доктор пед. наук, професор, зав. кафедри образотворчого мистецтва НПУ імені М.П.Драгоманова;

Плазовська Л.В., канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтваНПУ імені М.П.Драгоманова;

Шалварова К.С., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва НПУ імені М.П.Драгоманова.

 

 

 


 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

7309866
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10726
27298
38024
6296513
375465
475810
7309866

Your IP: 46.229.168.147
Server Time: 2019-11-18 10:36:15
   

Хто на сайті?  

На сайті 227 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ