Articles

Кондратюк О.М.

Details
Hits: 6431

                                       Кондратюк Олена Михайлівна                    PB184293
                                            кандидат педагогічних наук

                                                           Біографія
 У 1989 році закінчила Харківський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Педагогіка і методика початкового навчання". У 1990 році закінчила курси підвищення кваліфікації вчителів та методистів у Центрі Розвивального навчання м. Харків (керівник к.психол.н. Рєпкін В.В.), отримала посвідчення спеціаліста системи розвивального навчання. Працювала вчителем початкових класів за системою розвивального навчання у 1989-2002 рр. З 1996 року викладач курсу «Методики навчання математики» в Центрі психології та методики розвивального навчання» (керівник д.психол.н., проф. О.К. Дусавицький). З 2000 року член правління, з 2010 року заступник голови правління Всеукраїнської Асоціації „Розвивальне навчання".
 У 2002-2010 роках працювала заступником головного редактора газети «Початкова освіта видавництва «Шкільний світ».
  З 2011 року – доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання факультету педагогіки і психології НПУ ім. М.П.Драгоманова з обов'язками керівника виробничої педагогічної практики студентів спеціальності «Початкова освіта» (денне відділення).

                                                                     Науково-професійна діяльність
 У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6-8–річного віку» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.
 Загальний педагогічний стаж роботи – 18 років.
Розробила та удосконалила програми навчальних дисциплін для бакалаврів: «Математика», «Методика навчання освітньої галузі «Математика».
Для спеціалістів (кафедра освіти дорослих) «Математика», «Методика та технології навчання освітньої галузі «Математика».
 Автор близько 40 наукових та навчально-методичних публікацій.