Ви тут:   Головна Події Підручник нового покоління

Підручник нового покоління

06 березня 2020 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на науково-методичному семінарі доцент кафедри української мови та методики навчання факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова Чабайовська Марія Іванівна презентувала вчителям початкової школи Тернопільської області авторський підручник "Українська мова та читання" для здобувачів освіти 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), написаний у співавторстві.

06.03.20 Тернопіль Підр УМЧ 3 кл 6 06.03.20 Тернопіль Підр УМЧ 3 кл 7

Підручник отримав високу оцінку експертів на Всеукраїнському конкурсі та набрав 92,45 %  з максимально можливої кількості балів.

Це інтегрований підручник, укладений згідно з вимогами чинного Державного стандарту початкової освіти та Типової освітньої програми початкової освіти  колективу авторів під керівництвом Р. Б. Шияна.

Підручнику надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"  конкурсною комісією  "Українська мова і література" з проведення конкурсного відбору проєктів підручників для 3 класу закладів загальної середньої освіти в Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України.

06.03.20 Тернопіль Підр УМЧ 3 кл 10

На фото: з Ларисою Богданівною Кононенко, методистом відділу дошкільної та початкової освіти

 

 06.03.20 Тернопіль Підр УМЧ 3 кл 9

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ НОВОГО  ПІДРУЧНИКА:

 • розвиток ключових, комунікативної та читацької компетентностей;
 • міжпредметна інтеграція;
 • текстоцентричний підхід до вивчення мови;
 • дослідницький та проблемний характер навчання;
 • інноваційні технології засвоєння мовних та літературознавчих понять;
 • формування національно-культурної ідентичності особистості молодшого школяра;
 • сучасний дизайн і і максимальна візуалізація матеріалу.

Інтегрований мовно-літературний курс "Українська мова та читання" забезпечує інтеграцію різних рівнів міжгалузеву, предметну (немає поділу на уроки мови та читання, а подані мовно-мовленнєві завдання виконуються на основі літературних творів та медіатекстів). Наявність мовно-мовленнєвих вправ дозволяє на одному уроці розв’язувати завдання як мовної, так і літературної освіти, які традиційно реалізуються  на окремих уроках.

В умовах інтегрованого мовно-літературного курсу на уроках з’являється можливість зреалізувати текстоцентричний (не словоцентричний, як було раніше) підхід до вивчення мовних явищ.

У підручнику подано тренувальні, дослідницькі, пізнавальні й цікаві завдання, які забезпечують формування орфоепічних, правописних, лексичних, словотвірних, граматичних, стилістичних умінь, що в цілому сприяє індивідуальному стилю мовлення.

Застосування інноваційних технологій, зокрема і технологій розвитку критичного мислення: мапа думок, сенкан, РАФТ, асоціативний кущ, читання з передбаченням, читання з позначками, діаграма Венна тощо;  робота з медіа (інфографіка, комікси, колаж, створення класної газети, реклама, лист, афіша та ін.) сприятимуть вихованню в третьокласників позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, літературного читання, дитячої книжки, прагнення вдосконалювати своє мовлення, а також  розвитку літературно-творчих здібностей, умінь критично мислити та розв’язувати проблемні завдання.

Зміст підручника сприяє формуванню нового українця, що діє на основі національних  та європейських цінностей,

Анонсований підручник  є частиною навчально-методичного комплекту, у склад якого входять:

 • "Українська мова та читання": робочий зошит (у 2-х частинах);
 • "Українська мова та читання": зошит для діагностичних робіт (у 2-х варіантах);
 • "Українська мова та читання": зошит для розвитку зв’язного мовлення;
 • Календарно-тематичне планування.

"Змістове наповнення підручника повною мірою є достатнім для досягнення визначених у ДСПО концептуальних засад організації освітнього процесу та обов’язкових результатів навчання мовно-літературної освітньої галузі.

У підручнику достатньо представлено всі змістові лінії як з української мови, так і з літературного читання, причому значну увагу приділено "новим" змістовим лініям "Досліджуємо медіа" та "Театралізуємо": вони реалізовані в повному обсязі й творчо".    

                             (З науково-методичної експертизи)

06.03.20 Тернопіль Підр УМЧ 3 кл 2

 

06.03.20 Тернопіль Підр УМЧ 3 кл 3

 

06.03.20 Тернопіль Підр УМЧ 3 кл 4