Арт-терапія у роботі з дітьми

Деталі

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Арт-терапія у роботі з дітьми»

____ семестр

Дисципліна №____

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити

І. Основна мета спецсемінаруформування у студентів умінь створювати для дітей оздоровчо-розвивальне середовище, використовуючи різні види мистецтв. Таке середовище необхідне дитині, адже доведено, що творчий процес впливає на загальне самопочуття дитини та сприяє досягненню оздоровчого ефекту.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна спецсемінар «Арт-терапія у роботі з дітьми» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни:

-          ознайомлювати студентів з особливостями арт-терапії для дітей дошкільного віку;

-          поглиблювати професійні знання студентів про оздоровчий та розвивальний вплив мистецтва на особистість дитини;

-          формувати знання про головні принципи, форми, методи і прийоми арт-терапевтичної роботи;

-          формувати вміння створювати сприйнятливе оздоровчо-розвивальне середовище для дітей дошкільного віку;

-          розвивати у студентів уміння сприяти ефективному співробітництву дитини, педагогів та батьків;

-          поглиблювати професійний інтерес до обраного фаху, бажання поповнювати педагогічні знання та впроваджувати їх у практику професійної діяльності.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

-          знати головні принципи, форми, методи і прийоми арт-терапевтичної роботи; розуміти особливості оздоровчого та розвивального впливу мистецтва на особистість дитини.

Основні вміння:

- вміння створювати сприйнятливе оздоровчо-розвивальне середовище для дітей дошкільного віку;

- уміння сприяти ефективному співробітництву дитини, педагогів та батьків.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Загальні закономірності арт-терапевтичної роботи з дітьми дошкільного віку. Вихідні арт-терапевтичні принципи.

Тема 2. Особливості арт-терапевтичної роботи з дітьми дошкільного віку: атмосфера та її вплив, умови розподілу за підгрупами, місце і роль арт-терапевта.

Тема 3. Форми, методи і прийоми арт-терапевтичної роботи.

Тема 4. Типи арт-терапевтичних кабінетів та їх оснащення: кабінет-студія, кабінет для індивідуальної роботи, кабінет для групової інтерактивної роботи та кабінет універсального призначення.

Тема 5. Оздоровлення та розвиток дітей дошкільного віку засобами мистецтва. Вплив арт-терапії на фізичне, психічне, моральне та соціальне здоров’я дитини дошкільного віку.

Тема 6. Застосування арттерапії у перинатальний період розвитку дитини. Оздоровчий вплив образотворчого мистецтва (арт-терапія) на дітей дошкільного віку.    Подолання дитячих страхів, фобій, агресивності, неконтактності, регресу у поведінці та ревнощів методами арттерапії.Методика обговорення дитячих малюнків Вайолет Оклендер.

Тема 7. Підготовка та проведення арт-терапевтичних занять з дошкільниками. Вимоги до структури: налаштування, актуалізація візуальних, аудіальних та кінестетичних відчуттів, індивідуальна образотворча діяльність, активізація вербальної і невербальної комунікації, колективна робота у малих підгрупах.

Тема 8. Застосування казкотерапії, бібліотерапії, іммаготерапії, музикотерапії, вокалотерапії та кінезітерапії з метою оздоровлення дітей дошкільного віку. Співпраця дитини, педагога і батьків.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу: кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості Інституту педагогіки і психології: старший викладач Нападій Н.В.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 14 год., семінарських - 22 год., лабораторних – 6 год., самостійної роботи студентів – 45 год. Дисципліна викладається у ___семестрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Аллан Д. Ландшафт детской души. – Минск, 1997.
 2. Бурно М. Терапия творческим самовыражением. – М.,1989.
 3. Кейз К. Об эстетическом моменте переноса // Исцеляющее искусство. – 1998. – Т.1. - №3.
 4. Копытин А.И. Основы арт-терапии. – СПб., 1999.
 5. Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М., 2000.
 6. Кудрявцев В.Т. Творческий потенциал дошкольника: природа и структура. – М., 2002.
 7. Лебедева Л.Д. Педагогические аспекты арттерапии. – М.,2000.
 8. Оклендер В. Окна в мир ребенка. – М., 1997.
 9. Практикум по арт-терапии // Под ред.А.И.Копытина. – СПб., 2000.

Додаткова література.

 1. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб., 2000.
 2. Захаров А.И. Как помочь детям избавиться от страха. – СПб., 1995.
 3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб., 2001.
 4. Леганькова О. Психологическое здоровье дошкольников в контексте современной социокультурной ситуации / Вісник Інституту розвитку дитини. Вип..5. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К., Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2009.
 5. Нападій Н. Оздоровлення та розвиток дітей дошкільного віку засобами мистецтва / Вісник Інституту розвитку дитини. Вип..14. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К., Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011.
 6. Овчар В. Ефективність формування у дітей старшого дошкільного віку емоційного здоров’я засобами ігротерапії / Вісник Інституту розвитку дитини. Вип..3. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К., Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2009.
 7. Орлова О. Казкотерапия як природний засіб формування морального здоров’я дошкільника / Вісник Інституту розвитку дитини. Вип..1. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К., Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2009.
 8. Старк А., Хендрикс К. Танцевально-двигательная терапія. – Ярославль, 1994.
 9. Фесюкова Л.Ю. Воспитание сказкой ( для пап и мам ) – Х., 1997.
 10. Филиппова Г.Г. Психология материнства и ранний онтогенез.- М., 1999.

IX. Метод навчання: Інтерактивні лекції, семінарські та лабораторні заняття.

X. Система оцінювання:    Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, оцінювання 1-го модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль: залік у ___семестрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну: ___ березня

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

4838305
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1941
2555
19206
4020723
37899
63947
4838305

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-16 13:40:28
   

Хто на сайті?  

На сайті 25 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ